<i>Rakennamme</i> <i>uuden</i> <i>steinerkoulun</i>
<i>Rakennamme</i> <i>uuden</i> <i>steinerkoulun</i>
 • © 2024 Tampereen seudun steinerkouluyhdistys ry 0

Rakennamme uuden steinerkoulun

Stacks Image 89
Tampereen seudun steinerkouluyhdistys
Stacks Image 16
Stacks Image 62

Hallituksen valinta ja järjestäytyminen

Yhdistyksen sääntömääräisessä kevätkokouksessa 28.6.2023 yhdistys valitsi 1.8.2023 alkavalle kaudelle hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja yleisvarajäsenet. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kristian Hyvönen.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessa tarvittavat toimihenkilöt keskuudestaan.

Hallituksen jäsenet

Varsinaiset jäsenet:
 • Kristian Hyvönenpuheenjohtaja — OTM
 • Aarne Norbergvarapuheenjohtaja — DI, elokuvailmaisun opettaja, elokuvantekijä
 • Hannele Huidasihteeri — FM, englannin- ja saksanopettaja, äänihoitaja, hyvinvointialan yrittäjä
 • Maria Kanko — FM, steinerkoulun biologian ja maantiedon opettaja
Yleisvarajäsenet:
 • Lyydia Ludwig — FM, venäjän- ja suomenopettaja
 • Eeva-Liisa Salo — steinerpedagogi, varhaiskasvattaja, kouluttaja

Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on:

 • Ylläpitää ja edistää ajanmukaista, ajassa elävään steinerpedagogiikkaan perustuvaa yleissivistävää koulutusta, joka perustuu ehyeen ihmiskuvaan ja henkiseen ihmiskäsitykseen, ja tukee lapsen ja nuoren tasapainoista ja monipuolista kehittymistä itsenäiseksi, uutta luovaan toimintaan kykeneväksi vapaaksi yksilöksi.
 • Edistää ja tukea sekä steinerpedagogiikan että steinerkoulun horisontaalisen, kolmijäsenteisen organisaatiomallin tutkimuspohjaista kehittämistä ja toteuttamista.
 • Edistää yhteiskunnallissosiaalista virikettä, jossa steinerkouluorganisaation keskenään tasa-arvoiset toimijat yhdessä rakentavat kouluyhteisöä steinerkoulun idean, tarkoituksen ja tavoitteiden toteuttamiseksi, ja lasten parhaan saavuttamiseksi.
 • Edistää avoimen, vahvan ja osallistavan kasvatuskumppanuuden muodostumista steinerkoulun ja huoltajien välille, jossa pedagogiikka voi toteutua kodin ja koulun aidon vuorovaikutuksen tuloksena.
 • Edistää ekososiaalista sivistystä, jossa läpi elämän jatkuvan oppimisen päämääränä on ihminen, joka huolehtii paitsi itsestä ja omasta kulttuuristaan, myös toisista ja planeettamme kokonaisuudesta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

 • Toimia 12-vuotisen steinerkoulun perustajana, omistajana ja ylläpitäjänä, sekä järjestää Valtioneuvostolta haettavan luvan nojalla perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitettua esiopetusta ja perusopetusta ylläpitämässään steinerkoulussa.
 • Järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa koulun oppilaille sekä kerhotoimintaa oppilaille ja yhdistyksen jäsenille.
 • Järjestää steinerpedagogiikkaan perehdyttävää aikuiskoulutusta yhteistyössä toisten steinerpedagogisten toimijoiden kanssa.
 • Hankkia toimintaansa varten omistukseensa tai muutoin käyttöönsä tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta sekä hankkia, välittää ja tuottaa toiminnassaan käytettävää materiaalia.
 • Hankkia varoja myyntitoiminnan, myyjäisten, keräysten ja arpajaisten muodossa asianomaiset viranomaisluvat saatuaan, sekä ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja.
 • Harjoittaa taloudellista toimintaa järjestämällä koulutarvike- ja kouluruokailu­huoltoa, ylläpitämällä kahvilaa ja kioskia, sekä harjoittamalla ylläpitämänsä koulun opetus- ja oppimateriaalin julkaisutoimintaa.
 • Järjestää yhteisiä jäsentilaisuuksia, juhlia, näyttelyitä ja koulutustilaisuuksia sekä osallistua kotimaiseen ja kansainväliseen steinerkoululiikkeen yhteistyöhön.
Yhdistyksen sääntöihin voit tutustua täällä:
Voit olla yhdeydessä hallitukseen oheisen linkin kautta. Siirryt samalla yhdistyssivuille.

Tilaa uutiskirje!

Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti Tampereen seudun steinerkouluyhdistys ry:n ylläpitämässä palvelussa. Uutiskirjerekisteri sijaitsee MailChimp-uutiskirjepalvelussa Yhdysvalloissa. MailChimp on sitoutunut noudattamaan viimeisimpiä EU:n tietosuoja-asetuksen ehtoja mahdollisissa GDPR:n alaisien henkilötietojen siirrossa Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Stacks Image 104
Credits: Banner video by Matthias Groeneveld on Pexels, background sky by Francesco Ungaro on Pexels, staircase photo by Jimmy Chan on Pexels, connected hands photo by Pixabay on Pexels.

Hae oppilaspaikkaa!