<i>Koulun</i> <i>perustaminen</i> <i> vaihe </i><i> vaiheelta </i>
<i>Koulun</i> <i>perustaminen</i> <i> vaihe </i><i> vaiheelta </i>
  • © 2024 Tampereen seudun steinerkouluyhdistys ry 0

Koulun perustaminen vaihe vaiheelta

Stacks Image 121
Tampereen seudun steinerkouluyhdistys
Stacks Image 16
Stacks Image 234

Uuden koulun perustaminen on kovan työn takana ja vaatii hurjasti vanhempien kansalaisaktiivisuutta ja vapaaehtoistyötä.

Edellytykset

Kun on osoittaa viranomaisille, että kaikki tarvittavat asiat ja asiakirjat ovat kunnossa, kuten opetussuunnitelma, asianmukaiset koulutilat, pätevät opettajat, taloudelliset resurssit sekä aluellinen sivistys ja koulutustarve, voi valtioneuvosto myöntää virallisen määräaikaisen opetuksen järjestämisluvan (yleensä kolme vuotta), jonka se voi myöhemmin (uudesta hakemuksesta) vakinaistaa.

Virallisen opetuksen järjestämisluvan saaminen tarkoittaa yhteiskunnan taloudellista tukea, todistuksenanto-oikeutta ja siirtymistä osaksi julkista koulujärjestelmää.

TÄHÄN MENNESSÄ TAPAHTUNUT:

Koulun esittely 14.1.2023

Koulua esiteltiin siitä kiinnostuneille perheille lauantaina 14.1.2023. Vanhemmille kerrottiin steiderpedagogiikasta samalla kun lapset saivat askarrella, katsoa nukketeatteria tai rapsutella tilaisuuden vetonaulaa, kesyä Kössi-vuohta. Lisäksi Lelusetä Ky esitteli laadukkaita lelujaan ja Taikahile tarjosi lapsille glittertatuointeja ja hattaroita.

Steinerkoulu Tammerin arvoja ja tavoitteita avattiin keskustelemalla vanhempien kanssa muun muassa seuraavista kysymyksistä:
– Mitä sinä toivot uudelta steinerkoululta?
– Miten steinerpedagogiikka vastaa aikamme haasteisiin?
– Kuinka kasvatamme lapsista tulevaisuuden maailman rakentajia?

Pedagogiset alustukset herättivät vilkkaan keskustelun. Vanhemmat toivoivat lisää tällaisia tilaisuuksia ja niitä luvattiin järjestää.
Stacks Image 268
Jorma Pärssinen kertoo mielikuvallisen opetuksen merkityksestä.
Stacks Image 263
Eija Sarasin-Korhonen esittää nukketeatterin avulla satua Makea puuro.

Syyskokous 30.11.2022

Tervetuloa Tampereen seudun steinerkouluyhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen keskiviikkona 30.11.2022 klo 18. Kokouksen alussa voit hakea yhdistyksen jäseneksi. Näet samalla uudet koulutilat Epilässä ja kuulet yhdistyksen tavoitteista ja suunnitelmista. Osoite: Suurmäenkatu 5, Tampere.

Pedagoginen seminaari 12.11.2022

Mikä Steinerkoulu Tammer?! -seminaarissa 12.11.2022 keskusteltiin yhdessä siitä, millaista koulua vanhemmat etsivät lapselleen. Keskeiseksi tavoitteeksi nousi tarve luoda hyvä kasvatuskumppanuuden kulttuuri heti alusta saakka. Pienessä koulussa kaikki voivat helposti osallistua yhteistyöhön.

Lisäksi kasvatustieteen lisensiaatti Jorma Pärssinen kertoi steinerpedagogiikan tieteellisestä taustasta.

Ihmisen tietoisuus omasta ihmisyydestään

Rudolf Steinerin kehittämä ihmisoppi perustuu hänen tietoteoriaansa, jonka juuret ovat Goethen kehittämässä modernissa aristoteelisessa tieteellisessä tarkastelutavassa, joka korostaa ihmisen omaa havaintoa ja ajattelua. Steinerin ihmisopin ytimessä on käsitys ihmisestä, jolla on tietoisuus omasta ihmisyydestään.

Holistinen ihmiskäsitys

Steinerpedagogiikkaan liittyy holistinen ihmiskäsitys, jossa kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa. Steinerkoulun tarkoitus on, että jokainen oppilas tulee omaksi itsekseen ja luo itse oman ihmiskäsityksensä ja maailmankuvansa.
Stacks Image 214

Tiedotustilaisuus 26.10.2022

Tiedotustilaisuudessa julkistettiin, että Steinerkoulu TAMMER avaa ovensa Epilässä elokuussa 2023 ensimmäisen ja toisen luokalla oppilaille. Koululle on vuokrattu opetustilat, haettu opetuslupaa ja neuvoteltu laatusopimus. Oppilashankinta on myös käynnistetty.
Stacks Image 192
Tiedotustilaisuudessa Steinerkasvatuksen liiton toiminnanjohtaja Pia Pale keskustelemassa yhdistyksen puheenjohtajien Kristian Hyvönen ja Aarne Norberg kanssa.

Laatusopimus 19.10.2022

Steinerkoulu Tammeria perustettaessa haluttiin heti alusta lähtien kiinnittää huomiota toiminnan laatuun. Yhdistys allekirjoitti 19.10.2022 yhteistyösopimuksen Polkuja laatuun -menetel­män käyttämisestä Steinerkoulu Tammerissa. Polkuja laatuun on sveitsiläi­sen Wege zur Qualität -säätiön hallinnoima laatumenetelmä, joka on kehitetty erityisesti steinerpedagogisille organisaatioille, joissa ihminen on tehtäväkentän ytimessä.

Säädösten ja standardisoinnin sijaan Polkuja laatuun -menetelmä keskittyy yhteisön luovien voimien ja prosessien kehittämiseen ja vahvistamiseen.
Stacks Image 188

Vuokrasopimus 10.10.2022

Steinerkoulu Tammerille löydettiin lopulta erinomaiset tilat, joissa koulu voi toimia ensimmäiset 3–5 vuotta. Tampereen seurakuntayhtymän kanssa tehtiin 10.10.2022 vuokrasopimus Epilän toimintakeskuksesta. Puiston keskellä olevassa rakennuksessa on kaikkiaan kuusi luokkahuonetta, suuri aidattu viherpiha, keittiö, sekä paljon muita tiloja.

Kuvassa näkyvät koulun toimitilat ovat osoitteessa Suurmäenkatu 5, Tampere.
Stacks Image 208

Tampereen kaupungin lausunto 30.9.2022

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan apulaispormestari Matti Helimo toteaa 30.9.2022 antamassaan lausunnossa. "Alueellisen koulutus- ja sivistystarpeen perusteella uuden steinerkoulun tulo Länsi-Tampereelle on myönteinen asia Tampereelle ja kaupunkiseudun koulutuspalveluiden kehittymiselle. Tampereen seudulla on tällä hetkellä yksi steinerkoulu, joka sijaitsee Itä-Tampereella. Opetusluvan myöntäminen toiselle steinerkoululle palvelee kasvavan Tampereen kaupunkiseudun eri alueita kattavasti."
Stacks Image 220

Kevätkokous 29.6.2022

Kevään aikana valmisteltiin koulun opetussuunnitelmaa ja opettajavalintoja. Koulun tilaneuvotteluja käytiin useiden tahojen kanssa aktiivisesti koko kevät, mutta ne eivät vielä johtaneet sopimukseen.

Kevätkokouksessa 29.6.2022 valittiin Kristian Hyvänen jatkamaan hallituksen puheenjohtajana.

Steinerkoulu Tammer esittäytyy 12.5.2022

Yleisöä pyydettiin tutustumaan koulun suunnitelmiin sekä kuulemaan steinerkoulun 12-vuotisen opetussuunnitelman kaaresta luonnontieteiden näkökulmasta.

Tilaisuus järjestettiin Lielahden kartanossa 30.5.2022.

Verkkosivut julkaistaan 10.3.2022

Yhdistyksen jäsenrekisteri otettiin käyttöön yhdistysavain-palvelussa 2.2.2022 ja verkkosivut julkaistiin 10.3.2022 osoitteessa steinertammer.fi.

Koronarajoitusten vuoksi suunnitellut esitelmät joudutaan siirtämään myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan. Niiden sijaan päätettiin julkaista oheiset videot.
Stacks Image 194

Miksi uusi steinerkoulu on meille tärkeä:

Koulun perustamiseen tarvitaan usean perheen aktiivinen ydinjoukko, joka valmistelee edellytykset koulun käynnistämiselle.
Yhdistyksen hallituksen jäsenet kertovat, miksi heidän mielestään Tampereen seudulla tarvitaan toinen steinerkoulu ja miksi he ovat mukana sitä toteuttamassa.

Hallituksen puheenjohtaja Kristian Hyvönen kertoo, kuinka steinerpedagogiikan saatavuus Tampereen seudulla paranee uuden koulun myötä. Samalla hän painottaa koulun ja vanhempien välisen aidon vuorovaikutuksen eli kasvatuskumppanuuden merkitystä uudessa koulussa.

Hallituksen varapuheenjohtaja Aarne Norberg kertoo miksi Tampereella, maan toiseksi suurimmassa kasvukeskuksessa, on tarvetta myös toiselle steinerkoululle.
"Tässä ajassa me tarvitsemme uutta luovan koulun, joka säteilee ja luo kukoistusta ympärilleen", hän toteaa.

Steinerpedagogi Jorma Pärssinen kertoo, kuinka uusi steinerkoulu sitoutuu tarjoamaan tamperelaisille laadukkaan, ajassa elävän ja ajanmukaisen, tutkimustietoon perustuvan steinerpedagogisen koulutuspalvelun.
Jorma Pärssinen on kasvatustieteen lisensiaatti, filosofian maisteri sekä steiner- ja peruskoulun luokan- ja aineenopettaja. Hän on myös yhdistyksen hallituksen jäsen ja sihteeri.

Tavoitteen tarkistaminen 30.1.2022

Hallituksen kokouksessa 30.1.2022 päätettiin ottaa tavoitteeksi käynnistää koulutoiminta elokuussa 2023 ja aloittaa se kahdella luokalla yhtä aikaa.

Hallitus aloittaa työnsä 5.12.2021

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 5.12.2021 valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi Aarne Norberg, sihteeriksi Jorma Pärssinen ja rahastonhoitajaksi Viivi Stölting.
Kokouksessa päätettiin aloittaa koulutoimintaan sopivien tilojen etsiminen.

Yhdistyksen perustaminen 1.12.2021

Sääntötyöryhmä valmisteli perustettavalle yhdistykselle säännöt ja yhdistyksen nimeä mietittiin. Tunnelmallisessa steinerpäiväkoti Sinilinnussa pidettiin 1.12.2021 perustava kokous, jonka puheenjohtajana toimi Kristian Hyvönen. Kokous hyväksyi yhdistyksen säännöt ja päätti perustaa Tampereen seudun steinerkouluyhdistys ry:n. Perustamiskirjan allekirjoittivat kaksitoista (12) perustajajäsentä, jotka samalla liittyivät yhdistyksen jäseniksi. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kristian Hyvönen.

Aamulehti julkaisee uutisen 19.11.2021

Aamulehti sai tietää 17.11.2021 pidetystä keskustelutilaisuudesta ja julkaisi 19.11.2021 lehdessään laajan artikkelin otsikolla: "Tampereelle halutaan perustaa toinen steinerkoulu – tämä tuoreesta hankkeesta tiedetään nyt". Artikkeli ilmestyi Aamulehden samalla aukeamalla, jossa kerrottiin Tampereen steinerkoulun täyttävän 50-vuotta.

Keskustelutilaisuus Tipotiellä 17.11.2021

Työryhmä kutsui koolle avoimen keskustelutilaisuuden otsikolla: "Perustetaan toinen STEINERKOULU Tampereelle!" – Mitä sinä haluaisit steinerkoululta?

Keskustelutilaisuuteen osallistuin noin 30 henkilöä ja siellä käytiin vilkasta ja innostunutta keskustelua. Tilaisuudessa todettiin, että uutta steinerkoulua varten tarvitaan yhdistys ja päätettiin kutsua kokoon perustava kokous kahden viikon päästä, eli 1.12.2021. Tavoitteeksi asetettiin uuden koulun käynnistäminen jo syksyllä 2022

Impulssi uudesta koulusta syksyllä 2021

Tampereen seudun steinerkouluyhdistyksen tarina alkaa syksystä 2021, jolloin joidenkin steinerkoululiikettä tuntevien ja siinä aktiivisesti toimivien henkilöiden mielessä kypsyi ajatus toisen steinerkoulun perustamisesta Tampereelle. Ajatuksen sanoitti tiettävästi ensimmäisenä kokenut steinerpedagogi, kasvatustieteen lisensiaatti Jorma Pärssinen, joka esitti idean muutamille aktiiveille henkilöille. Impulssi otettiin vastaan innostuneesti ja pian muodostettiin työryhmä viemään asiaa eteenpäin.

Liity yhdistyksen jäseneksi

Voit tukea hanketta liittymällä yhdistyksen jäseneksi tai tukijäseneksi.

Kerro eteenpäin

Kerro kavereille Steinerkoulu Tammerista!
Tykkää hankkeesta sosiaalisessa mediassa!

Tilaa uutiskirje!

Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti Tampereen seudun steinerkouluyhdistys ry:n ylläpitämässä palvelussa. Uutiskirjerekisteri sijaitsee MailChimp-uutiskirjepalvelussa Yhdysvalloissa. MailChimp on sitoutunut noudattamaan viimeisimpiä EU:n tietosuoja-asetuksen ehtoja mahdollisissa GDPR:n alaisien henkilötietojen siirrossa Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Stacks Image 136
Credits: Banner video by Ekaterina Bolovtsova on Pexels, background sky by Prashant Gautam on Pexels, staircase photo by Jimmy Chan on Pexels, photo of the girl by Vitolda Klein on Unsplash.

Hae oppilaspaikkaa!